Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

 

  • spracovanie daňových priznaní,
  • odborné konzultácie ku všetkým druhom daní,
  • daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia,
  • transferové oceňovanie vrátane vypracovania dokumentácie,
  • komplexné daňové poradenstvo vo vzťahu k medzinárodnému zdaňovaniu,
  • zastupovanie v daňovom konaní,
  • vypracovanie stanovísk na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií,
  • poradenské služby pri podnikových reštrukturalizáciách a transformáciách, zamerané na identifikáciu daňových rizík, riadenie procesov, nastavenie účtovných a kontrolných systémov,
  • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov.