Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo

 

  • poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva,
  • poradenstvo pri riešení účtovných problémov,
  • poskytovanie poradenstva v oblasti slovenského a medzinárodného účtovníctva,
  • poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc.