Poradenstvo | KLT AUDIT, spol. s r. o.

Poradenstvo

Kvalifikované a kvalitné poradenstvo si vyžaduje dostatočné odborné znalosti, schopnosť správne pochopiť problém, ktorý treba riešiť a uplatňovanie zdravého úsudku pri aplikácii odborných poznatkov a zručností.

V oblasti daňového poradenstva je našim cieľom prostredníctvom našich spolupracovníkov, daňových poradcov, zapísaných v zozname vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov, navrhovať klientom efektívne stratégie zamerané na minimalizáciu daňových povinností pri súčasnom dodržaní všetkých zákonných povinností.