Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

 

  • vypracovanie finančných analýz a identifikácia silných a slabých stránok, odporúčania na optimalizáciu finančnej situácie spoločnosti,
  • vypracovanie komplexných ekonomických analýz (due diligence),
  • vypracovanie podnikateľských zámerov,
  • poskytovanie podnikateľského poradenstva,
  • spolupráca so znalcami v oblasti oceňovania a hodnotenia podnikov,
  • poradenstvo pri zavedení alebo zlepšení interného kontrolného systému,
  • asistencia, pomoc pri založení a registrácii podnikov na Slovensku.