Termín na podanie daňových priznaní za rok 2019 bude 31. október 2020 | KLT AUDIT, spol. s r. o.

Termín na podanie daňových priznaní za rok 2019 bude 31. október 2020https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr/videos/319178149162399/?t=6

Termín na podanie daňových priznaní za rok 2019 bude 31. október 2020…
Od 1. októbra 2020 Finančná správa opäť pokračuje v prerušených daňových kontrolách a exekúciach…

10.9.2020